Privacy Statement

Heijmerikx Mulder Administratie Belastingadvies, gevestigd aan Spitsstraat 25a, 8102 HW RAALTE, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Heijmerikx Mulder Administratie Belastingadvies kan uw gegevens verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Heijmerikx Mulder Administratie Belastingadvies, omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Heijmerikx Mulder Administratie Belastingadvies verstrekt. Door gebruik te maken van deze diensten stemt u in met de verwerking hiervan.

Heijmerikx Mulder Administratie Belastingadvies kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw BSN-nummer
  • Uw telefoonnummer
  • Uw emailadres
  • Uw bankrekeningnummer
  • Uw KvK nummer
  • Uw BTW nummer

 

Waarom Heijmerikx Mulder Administratie Belastingadvies gegevens nodig heeft

Heijmerikx Mulder Administratie Belastingadvies verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per email en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Heijmerikx Mulder Administratie Belastingadvies uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht of in het kader van haar promotieactiviteiten.

 

Hoe lang Heijmerikx Mulder Administratie Belastingadvies gegevens bewaart

Heijmerikx Mulder Administratie Belastingadvies bewaart uw persoonsgegevens in haar klantenbestand. Uw gegevens worden niet langer gebruikt dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens zullen wel worden bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

Delen met anderen

Heijmerikx Mulder Administratie Belastingadvies verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@hmadministratie.nl. Heijmerikx Mulder Administratie Belastingadvies zal, binnen 10 werkdagen, op uw verzoek reageren.

 

Klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de AP als Heijmerikx Mulder Administratie Belastingadvies bovengenoemde niet naleeft.

 

Beveiligen

Heijmerikx Mulder Administratie Belastingadvies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Heijmerikx Mulder Administratie Belastingadvies maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met info@hmadministratie.nl.

Heijmerikx Mulder
Administratie Belastingadvies

Spitsstraat 25a
8102 HW RAALTE

Inschrijving KvK: 6470.6710

Telefoon: 0572-352622

Mailadres: info@hmadministratie.nl