Salarisadministratie

Voor het voeren van uw salarisadministratie is kennis van zaken vereist. U moet de wet- en regelgeving bijhouden, wijzigingen in cao’s en bedrijfstakregelingen volgen, uw loonstroken op tijd en foutloos versturen en loonsverhogingen tijdig doorvoeren. U kunt uw salarisadministratie uitbesteden aan Heimijerikx Mulder.

Waaruit een salarisadministratie precies bestaat, is per bedrijf verschillend. Sommige bedrijven houden bijvoorbeeld de uren van medewerkers bij via een prikklok. Andere bedrijven hebben een uitgebreid document met huisregels, die ze scharen onder de personeelsadministratie. Ook is een goede administratie van de vakantie- of ziektedagen. De salarisadministratie bestaat in ieder geval uit:
 

  • Loonstaten
  • Loonstroken
  • Jaaropgaves
  • Aangiften Loonheffing