Vennootschapsbelasting

De vennootschapsbelasting is een belasting over de winst van de onderneming. En wordt berekend over het belastbare bedrag van een boekjaar. Over het belastbare bedrag tot en met € 200.000 is het tarief 19%, over het belastbare bedrag boven € 200.000 is het tarief 25%.

Belastingplicht

De belastingdienst maakt voor de belasting over de winst, onderscheid tussen lichamen en natuurlijk personen. Bezit je aandelen van een Besloten Vennootschap of een Naamloze Vennootschap? Dan dient er aangifte vennootschapsbelasting te worden gedaan. Soms komt het ook voor dat een stichting of vereniging aangifte vennootschapsbelasting moet doen. Natuurlijke personen (zoals een eenmanszaak) betalen belasting over de winst uit de onderneming via de inkomstenbelasting.

Nadat wij de jaarrekening van de onderneming hebben samengesteld, verzorgen wij de aangifte vennootschapsbelasting.

Wij beoordelen welke regelingen optimaal benut kunnen worden om daar waar mogelijk, voordeel te behalen en tot een lagere belastingdruk te komen. De aangifte vennootschapsbelasting wordt tijdens de berekening van de jaarrekening doorgenomen. En na akkoord zal deze worden ingediend bij de belastingdienst.